publikace

Sumavské smrčiny - obálka

Co vyprávějí šumavské smrčiny - kniha

Publikace širokého týmu odborníků se věnuje velmi aktuální problematice unikátních horských smrkových lesů na Šumavě.

výroční zpráva obálka

Výroční zpráva 2010 - Galerie 4 v Chebu

Galerie 4 patří mezi největší a nejvýznamnější instituce svého druhu v české republice a svým dlouholetým úspěšným působením již překročila i hranice naší země.

Obálka výroční zprávy pro Galerie 4

Výroční zpráva pro galerii fotografie Galerie 4

Galerie 4 patří mezi největší a nejvýznamnější instituce svého druhu v české republice a svým dlouholetým úspěšným působením již překročila i hranice naší země.

Obálka výroční zprávy pro Ústav Fyziky Atmosféry AVČR

Výroční zpráva - Ústav Fyziky Atmosféry AVČR

Ústav fyziky atmosféry (ÚFA) AV ČR byl založen 1. ledna 1964. Výzkumná aktivita v současnosti pokrývá celou atmosféru Země -- od přízemní vrstvy až po meziplanetární prostor. V Akademii věd ČR se ÚFA řadí k průměrně velkým ústavům -- zaměstnává přes 80 pracovníků, z nichž většina má vysokoškolské vzdělání. Ústav se člení na šest vědeckých oddělení. Sídlí v Praze 4 na Spořilově.